Εκλογές Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου


Στις 26/3/2017 διεξήχθησαν οι εκλογές για να εκλεχθεί το νέο Δ.Σ. του Φιλοτεχνικού Συλλόγου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
1)Λούρας Χρήστος 41
2)Διαμαντής Ηλίας 40
3)Ζιάζιαρης Δημήτριος 39
4)Γκιντώνη Μαρία 34
5)Ζιάζιαρη Ιωάννα 32
6)Ζάβος Βασίλειος 29
7)Πραγκαστή Παναγιώτα 26
8)Κούρτη Έυη 17
9)Παπασωτηρίου Χριστίνα 11